asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ปูซานคอมมิคเวิร์ลด์คอสเพลย์เฟสติวัล ครั้งที่ 64!! Photo Report(1/32)

Previous  |  

เหล่าตัวเอกการ์ตูนมารวมตัวกันมากมายในงานนี้

เมื่อวันที่28 และเดือน29 สิงหาคมที่ผ่านมา ไทยมุง (เกาหลีมุง) มากมายรุมดูเหล่าตัวเอกที่หลุดออกมาเดินณ ปูซานเบ็กซโคที่คุณได้พบเห็นทั้งตัวเอกชื่อดังที่แค่มองแวบแรกก็รู้ได้ทันที่ว่ามาจากเรื่องอะไร และตัวที่มองแล้วไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไร
เหล่านักคอสเพลย์ที่มาร่วมงานในคราวนี้ไม่หวั่นต่ออากาศร้อนกว่า30องศาแม้แต่น้อยชุดหนาแค่ไหน
พวกเขาทุกคนล้วนเอ่อล้นไปด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นราวกับกระโดดออกมาจากหนังสือการ์ตูน
ขอแนะนำเหล่าตัวเอกการ์ตูนที่เราได้ไปพบในงานปูซานคอมมิคเวิร์ลด์คอสเพลย์ครั้งที่64
100821-22Big 173.jpg
100821-22Big 174.jpg
Previous  |