asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

asianbeat festa vol.3 คอสเพลย์&ตลาดนัดของคนที่ชอบประเภทเดียวกัน vol.1(1/16)

Previous  |  

asianbeat festa vol.3 คอสเพลย์&ตลาดนัดของคนที่ชอบประเภทเดียวกัน

เจ้าภาพได้นำรูปบรรยากาศในงาน「คอสเพลย์&ตลาดนัดที่ชอบประเภทเดียวกัน」ที่จัดขึ้นเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิการยน มาให้ดูกันจ๊ะ

ในวันงานถึงแม้จะมีอากาศหนาวเย็นมากก็จริง แต่ก็ยังมีผู้คนมาเข้าร่วมในงานมากกว่า 2000 คน
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • SOMEIYOSHINO51
  • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!