asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

แนะนำเครื่องแต่งกายประจำชาติของประเทศไทย(1/17)

Previous  |  
Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA
วันนี้ asianbeat ขอแนะนำชุดประจำชาติของประเทศไทยทั้ง 16 ชุด ตั้งแต่ชุดรำที่งดงามไปจนถึงชุดชาวเขาที่แปลกตา คุณสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะ
Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายทางเหนือ-เชียงใหม่ชุดแต่งกายทางเหนือ-เชียงใหม่

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายที่ได้อิทธิพลจากพม่าชุดแต่งกายสไตล์พม่า

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-โยนกเชียงแสนชุดแต่งกายสมัยโยนกเชียงแสน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายแบบทางการของทางภาคเหนือ-เชียงใหม่ ชุดแต่งกายแบบทางการของทางภาคเหนือ-เชียงใหม่

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายเจ้าสาวในพิธีแต่งงานชุดแต่งกายเจ้าสาวในพิธีแต่งงาน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดรำ(แก้บน)ชุดรำ(แก้บน)

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายชาวเขาทางเหนือ-เชียงใหม่ชุดแต่งกายชาวเขาทางเหนือ-เชียงใหม่

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายเด็กทางภาคอีสานชุดแต่งกายเด็กทางภาคอีสาน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-โจงกระเบนโจงกระเบน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายชาวเขาชุดแต่งกายชาวเขา

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายสมัยราชวงศ์สุโขทัยชุดแต่งกายสมัยราชวงศ์สุโขทัย

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 6ชุดแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 6

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดม่อฮ่อมกับโจงกระเบนชุดม่อฮ่อมกับโจงกระเบน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายแบบทางการชายในชุดโจงกระเบนชุดแต่งกายแบบทางการชายในชุดโจงกระเบน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดแต่งกายของชาวไทเขินชุดแต่งกายของชาวไทเขิน

Thailand Day @ KOKUSAI HIROBA-ชุดไทยจักรีชุดไทยจักรี
Previous  |