asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

Photo Report : TGC KITAKYUSHU 2019 | บรรยากาศสถานที่(1/5)

Previous  |  
ถึงที่สถานที่จัดงานแล้ว! นี่ยังไม่ได้เปิดงานเลยนะแถวยาวแล้ว!

TGC Kitakyushu 2019
TGC Kitakyushu 2019
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพถัดไป
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • SOMEIYOSHINO51
  • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!