asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

JACS×asianbeat in Jericho

JACS×asianbeat in Jericho
◆งานคอสเพลย์ JACS×asianbeat in Jericho จัดขึ้นที่ Fukuoka Jericho B1F เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2014

ครั้งนี้ ทีมงานได้เข้าไปแง้มๆดูงานคอสเพลย์ที่เขามีจัดขึ้นที่ Fukuoka Jericho ที่นี่เขาว่ากันว่าถ้าได้ถ่ายรูปที่นี่นะ รับรองรูปที่คุณถ่ายจะออกมาอย่างมีคุณภาพเลยทีเดียว
มาดูกันค่ะว่ารูปที่เขาว่าจะต่างจากรูปที่ถ่ายในฮอล์ใหญ่ๆทั่วไปอย่างไร
คลิ๊กเข้าไปดู AZA MIYUKO's "Doki-Doki" Fukuoka Story! คอสเพลเยอร์ชาวเกาหลีซึ่งเธอเข้าร่วมงานนี้เช่นเดียวกัน

【Photo: Kosuke Yamamoto】

Part 1

Part I

Part 2

Part II

Related Articles

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

INFORMATION