asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

รายงานภาพบรรยากาศของเวที(1/20)

  Previous  |  
  นอกจากสีสันและบรรยากาศที่สนุกสนานบนเวทีกันแล้ว ยังมีความตื่นเต้นอีกอย่างนั่นก็คือมีรายการโทรทัศน์มาอัดรายการของ LinQ ด้วยค่ะ มีให้คนชมเข้าร่วมกิจกรรมบนเวที ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานตั้งแต่ต้นจนจบงานเลยทีเดียว
  และในงานนี้คุณ Takamasa Sakurai ซึ่งเป็นผู้ที่เราลงเรื่องราวของเขามาตลอด ปีนี้คุณ Sakurai ก็ได้ร่วมกิจกรรมบนเวที "LinQ natsu matsuri (Summer Festival)" อีกครั้ง แน่นอนคุณ Sakurai ต้องมีเรื่องเล่าสนุกๆเกี่ยวกับ LinQ ให้เราฟังอย่างแน่นอน มาติดตามภาพบรรยากาศนั้นกันเลยค่ะ
  Previous  |  

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  INFORMATION