asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Fukuoka Ramen MAP บริเวณเมือง Kitakyushu

บริเวณเมือง Kitakyushu
บอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับฮากาตะราเมงและร้านราเมงในฟุกุโอกะ ครั้งนี้เราขอแนะนำร้านราเมนในบริเวณเมือง Kitakyushu

■รายชื่อร้านใน 『บริเวณเมือง Kitakyushu』

Kanadaya สาขาใหญ่ (金田家 本家)
▲Kanadaya สาขาใหญ่ (金田家 本家) NEW!!
Ramen Kobo Ryu
▲Ramen Kobo Ryu
Ramen Banryuラーメン万龍
▲Ramen Banryu
ร้าน Menyamaruichi สาขาใหญ่ Torimachi
▲ร้าน Menyamaruichi สาขาใหญ่ Torimachi
Chukasoba Fujiou
▲Chukasoba Fujiou
Minzu Ramen
▲Minzu Ramen
coming soon
coming soon
coming soon

■ Fukuoka Ramen MAP

■หัวข้อเกี่ยวข้อง

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • Fukuoka SoftBank HAWKS
  • *Win a Fukuoka SoftBank HAWKS "19 Dash! towel mufflers!