asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Fukuoka Ramen MAP บริเวณเมือง Kitakyushu

Kitakyushu Area
บอกเล่าข่าวสารเกี่ยวกับฮากาตะราเมงและร้านราเมงในฟุกุโอกะ ครั้งนี้เราขอแนะนำร้านราเมนในบริเวณเมือง Kitakyushu

■รายชื่อร้านใน 『บริเวณเมือง Kitakyushu』

Minzu Ramen
▲Minzu Ramen
Chukasoba Fujiou
▲Chukasoba Fujiou
ร้าน Menyamaruichi สาขาใหญ่ Torimachi
▲ร้าน Menyamaruichi สาขาใหญ่ Torimachi
Ramen Banryuラーメン万龍
▲Ramen Banryu NEW!!
coming soon
coming soon

■ Fukuoka Ramen MAP

■หัวข้อเกี่ยวข้อง