icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.แนวคิดพื้นฐาน
Asia Youth Culture Center (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “AYCC”) มีการเก็บข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หลายภาษา “asianbeat” (Directory ภายใต้ http://asianbeat.com ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์นี้”) ในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการการให้บริการ (การแชร์ข้อมูลข่าวสารในหน้าโฮมเพจ, กิจกรรมลุ้นของรางวัล, การติดต่อรับแบบสอบถาม และการโหวตเว็บไซต์ เป็นต้น) อย่างราบรื่น ข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมไว้จะนำไปใช้อย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งาน

2.ขอบเขตข้อมูลที่รวบรวม
・ในเว็บไซต์นี้มีการใช้งาน Google Analytics เพื่อที่จะทราบสถานะการเข้าดูเว็บไซต์แต่ละหน้า และจะมีการเก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตโดเมนเนมของผู้ค้นหา, IP Address และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาในเว็บไซต์นี้โดยอัตโนมัติ เงื่อนไขการใช้งาน Google Analytics สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Google
・หากมีการค้นหาหน้าที่มีปุ่ม Social Media (SNS) ภายในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลของผู้ค้นหาอาจถูกส่งไปยัง Social Media ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการ Social Media ที่มีการใช้งานในเว็บไซต์นี้ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการแต่ละบริษัทได้
・ในการใช้งานในส่วนของกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและการติดต่อรับแบบสอบถาม อาจมีการร้องขอให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อีเมล์ลงไปด้วย

3.วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุง “บริการที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้” ตามข้อ 1 ให้ราบรื่นมากขึ้น

4.การใช้งานและข้อจำกัดในการนำเสนอ
ทาง AYCC จะไม่นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ไปใช้เองหรือเผยแพร่ให้บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานที่กล่าวในข้อ 3 ข้างต้น ยกเว้นกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการขู่คุกคาม เป็นต้น หรือในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงที่ประมวลผลทางสถิติและข้อมูลคุณสมบัติของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้


5.มาตรการเพื่อความปลอดภัย
AYCC มีการวางมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการรั่วไหล การถูกทำลาย การทำให้เสียหายของข้อมูลที่รวบรวมไว้ และเพื่อดูแลจัดการข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้อย่างเหมาะสม

6.ร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ AYCC ถือครอง เจ้าตัวหรือตัวแทนทางกฎหมายสามารถร้องขอให้เปิดเผย แก้ไข ระงับการใช้งาน หรือลบทิ้งได้ ขั้นตอนการร้องขอนั้น ให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน ทั้งชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องที่ร้องขอ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายใบหน้าชัดเจนและเอกสารยืนยันคุณสมบัติในการร้องขอ (ใช้เฉพาะกรณีที่เดินเรื่องโดยตัวแทนทางกฎหมายเท่านั้น) และติดต่อมายังที่อยู่ตามไปรษณีย์หรืออีเมล์ด้านล่างนี้

7.ขอบเขตการนำไปใช้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะใช้เฉพาะบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม
ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 812-8577 7-7 Higashikoen Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  คณะกรรมการบริหารการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียจังหวัดฟุกุโอกะ (ในกองสำนักงานนานาชาติจังหวัดฟุกุโอกะ)
โทรศัพท์: 092-292-4523
อีเมล์: info@asianbeat.com

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Okasaki Miho, Kumada Akane และ MindaRyn
 • ◆ Winner announced! ลุ้นรับกระดาษสีพร้อมลายเซ็นจากวง คุณ Aoyama Yoshino, คุณ Suzushiro Sayumi สำหรับ 2 ท่าน
 • Okasaki Miho, Kumada Akane และ MindaRyn
 • ◆ Winner announced! ลุ้นรับกระดาษสีพร้อมลายเซ็นจากวง Okasaki Miho คุณ Kumada Akane และคุณMindaRyn สำหรับ 2 ท่าน
 • เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Scarlet Bond เวอร์ชั่นภาพยนตร์
 • ◆Winner announced! ลุ้นรับของรางวัลจาก "เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Scarlet Bond เวอร์ชั่นภาพยนตร์" สำหรับ 3 ท่าน