icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดย Asia Youth Culture Center (AYCC) ที่ก่อตั้งขึ้นโดย “คณะกรรมการบริหารโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefecture Asia Youth Culture Exchange Program Executive Committee)” ที่วางแผนและจัดตั้งโดยหน่วยงานราชการจังหวัดฟุกุโอกะ (แผนกวางแผนนโยบายและพัฒนาส่วนภูมิภาค) Fukuoka Prefectural Government (Policy Planning and Regional Development Department), ศูนย์การแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka International Exchange Foundation), ศูนย์สนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka International Student Support Center), องค์กรอาครอสฟุกุโอกะ (ACROS Fukuoka Foundation)
เว็บไซต์นี้บริหารจัดการภายใต้นโยบายเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

1. ลิขสิทธิ์

บทความ รูปภาพ ภาพประกอบ วิดีโอ เพลง ซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า เนื้อหา (Content)) ทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของ AYCC และผู้ให้ความร่วมมือแต่ละท่าน (ต่อจากนี้จะเรียกชื่อโดยรวมว่า AYCC) รวมถึงบุคคลที่สาม ยกเว้นที่มีเขียนระบุไว้เป็นพิเศษ
ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนที่มีการตีพิมพ์ลงบนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถนำไปตีพิมพ์ใหม่หรือทำซ้ำในวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการส่งข้อมูลแก่สาธารณะและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น

2. คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง

แม้ว่าทางเราจะให้ความใส่ใจและระมัดระวังกับข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นพิเศษ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะกำจัดความผิดพลาดของเนื้อหา ความผิดพลาดของเนื้อหาที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การปลอมแปลงข้อมูลโดยบุคคลที่สามทั้งหมดได้ และจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้
ในเว็บไซต์นี้มีเนื้อหา ลิงก์ และข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในความรับผิดชอบของ AYCC และรวมถึงการแปลต่างๆ ที่ดำเนินการโดย AYCC เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบทิ้ง หรือระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. กฎหมายข้อบังคับใช้

แม้ว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีข้อกฎหมายแตกต่างกัน แต่จะถือว่าการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ผูกมัดโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและข้อบังคับของจังหวัดฟุกุโอกะ โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในหลักการทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น

4. ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุญาตใดๆ หากต้องการลิงก์หรือเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ แต่เราจะขอบคุณมากหากท่านแจ้งว่าได้ลิงก์มายังเว็บไซต์ของเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้
ที่อยู่อีเมล์ AYCC info@asianbeat.com
*นโยบายเว็บไซต์นี้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน แต่เดิมเป็นภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่ฉบับแปลไม่ตรงกับต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ให้ยึดตามฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Okasaki Miho, Kumada Akane และ MindaRyn
 • ◆ Winner announced! ลุ้นรับกระดาษสีพร้อมลายเซ็นจากวง คุณ Aoyama Yoshino, คุณ Suzushiro Sayumi สำหรับ 2 ท่าน
 • Okasaki Miho, Kumada Akane และ MindaRyn
 • ◆ Winner announced! ลุ้นรับกระดาษสีพร้อมลายเซ็นจากวง Okasaki Miho คุณ Kumada Akane และคุณMindaRyn สำหรับ 2 ท่าน
 • เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Scarlet Bond เวอร์ชั่นภาพยนตร์
 • ◆Winner announced! ลุ้นรับของรางวัลจาก "เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้ว Scarlet Bond เวอร์ชั่นภาพยนตร์" สำหรับ 3 ท่าน