icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

About asianbeat

เพื่อให้เยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านวัฒนธรรม 

asianbeat เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยจังหวัดฟุคุโอกะเมื่อปี 2005 เพื่อให้เยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้านวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ http://asianbeat.com/ ซึ่งรองรับภาษาทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม โดยนําเสนอข่าวสารผ่านเว็บไซต์และการจัดการเทศกาลต่างๆเหล่านี้ เป็นต้น

เว็บไซต์ asianbeat นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของเยาวชนญี่ปุ่นและเอเชียไปทั่วทุกประเทศ อาทิเช่น วัฒนธรรมเกี่ยวกับเพลงป๊อป การ์ตูน อานิเมชั่น แฟชั่น และอาหาร เป็นต้น
asianbeat

asianbeat เว็บไซต์ที่รองรับหลายภาษาโดยนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมทีได้รับความนิยมของเยาวชน

アジアンビート日本語版 アジアンビート [asianbeat].png【URL】
http://asianbeat.com/th/

【วัตถุประสงค์】
เพื่อนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมของเยาวชนญี่ปุ่น(ฟุคุโอกะ)และเยาวชนในประเทศแถบเอเชียได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนของเอเชียมีความเข้าใจในความคิดเห็นของกันและกัน

【เนื้อหา】
ข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเยาวชน
อาทิเช่น ป๊อปมิวสิค การ์ตูน・อานิเมชั่น แฟชั่นและอื่่นๆอีกมากมาย

【ภาษา】
ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน อังกฤษ ไทย เวียดนาม

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Mộttrăm
 • * “Metcha mot tram Hakata Torimon Milk” เมนูที่จำหน่ายช่วงเวลาจำกัดเฉพาะที่สาขาหน้าสถานีฮาคาตะเท่านั้นให้กับผู้อ่าน 3 ท่าน!
 • lyrical school
 • "แจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากปากกาของสมาชิก “lyrical school” สำหรับ 3 ท่าน! Winner announced!