icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)(2/2)

    |  Next

  ประกาศผู้โชคดีรับของรางวัลในการตอบแบบสอบถามผู้อ่าน asianbeat!

  ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและลุ้นรับของรางวัลในครั้งนี้

  เซ็ทอนิเมชั่น (สินค้าท้องถิ่นของฟุกุโอกะ)① ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ Federica95

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  เซ็ทอนิเมชั่น (สินค้าท้องถิ่นของฟุกุโอกะ)② ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ Helen

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  เซ็ทขนมจากเมืองฟุกุโอกะ ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ えりえりぴょん

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  เซ็ทของกินจากฟุกุโอกะ ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ baby_308

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  เซ็ทงานฝีมือจากเมืองฟุกุโอกะ ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ openURIz

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  ของจากเมืองฟุกุโอกะ ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ JJ.sakura

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!

  เซ็ทเครื่องลาง ※1 ท่าน

  ของรางวัลจาก asianbeat
   ผู้โชคดีคือ・・・

   คุณ 曉柔

   ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ!
  ※สำหรับผู้โชคดี ทางทีมงาน asianbeat จะทำการติดต่อกลับไปทีหลัง

  ※ทางทีม asianbeatของเราจะยังคงจัดกิจกรรมตอบแบบสอบถามและมอบของสมนาคุณอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีก ขอให้ผู้อ่านทุกท่านคอยติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะ
    |  Next

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • Kyushu Girls Wing
  • * Winner announced! Two cards signed by Kyushu Girls Wing!!!
  • BEYOOOOONDS
  • * Winner announced! A card signed by BEYOOOOONDS!!!
  • CAMELLIA FACTORY8
  • * Winner announced! A card signed by CAMELLIA FACTORY!
  • STU48
  • * Winner announced! Two cards signed by STU48!