icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

ศาลเจ้า Homangu Kamado(3/5)

ศาลเจ้า Kamado
หินแห่งความรัก

ศาลเจ้า Kamado
ต้นไม้ที่เชื่อว่าหากอธิษฐานแล้วความปรารถนาของคุณที่อยากเจอคนรักอีกครั้งจะเป็นจริง

ศาลเจ้า Kamado "กระจกน้ำ" ที่ทำให้ความปรารถนาของุคุณเป็นจริงเมื่อคุณอธิษฐานแล้วเห็นใบหน้าของคุณที่สะท้อนบนพื้นผิวของน้ำ

ศาลเจ้า Kamado
มาเขียนขอพรเรื่องความรักแล้วผูกเข้ากับ"ต้นไม้แห่งความสุข แห่งการสมหวังด้านความรัก " นี้กันเถอะ♡

<คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพถัดไป>

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)