icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

Cosplayers Laboratory -ประเทศเกาหลีใต้- No.13 Niya

cosplayers laboratory korea cosplay coser
คอนเทนท์ยอดนิยม “Cosplayers Laboratory” เวอร์ชั่นเกาหลีใต้ ในครั้งที่ 13 นี้เป็นการมาของคุณ Niya ที่เรียกได้ว่าคอสเพลย์คาแรคเตอร์รุ่นอายุ 10 ปีโดยใช้ใบหน้าและรูปร่างให้เป็นประโยชน์!

Cosplayers No.13 Niya

コスラボ -韓国編- 第13回 Niya
■Profile
・ชื่อในวงการคอสเพลย์:Niya (นิยะ)
・วันเกิด:20 ธันวาคม
・ประสบการณ์คอสเพลย์:4 ปีขึ้นไป
・ที่อยู่ปัจจุบัน:โซล ประเทศเกาหลีใต้
・ความสนใจ:คอสเพลย์, ร้องเพลง, ฟังเพลง, เกม
・ตัวละครที่ชื่นชอบ:“Martin Chalfie” จากเรื่อง “Cyphers”
■Others
・World Cosplay:
http://worldcosplay.net/member/202602
・Instagram:
https://www.instagram.com/niya_cos_play/
・Blog:
http://blog.naver.com/malin_0

คลังภาพของคุณ Niya

คลังภาพของคุณ Niya

บทสัมภาษณ์ของคุณ Niya

บทสัมภาษณ์ของคุณ Niya

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)