icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Hakata Machiya(3/9)

Stayถึงแม้สถานที่ที่มาในวันนี้จะเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบเก่า แต่ให้ความรู้สึกว่ามีอะไรน่าค้นหาจริงๆ ชอบที่ได้ทั้งลองทำหัตถกรรมพื้นบ้านและพักผ่อนแบบสบายๆ


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Hakata Machiya - วาดภาพ Hakata Hariko
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Hakata Machiya - วาดภาพ Hakata Hariko
▲ขั้นตอนการชุบทอง ทำให้ผลงานออกมาดูหรูหรามากยิ่งขึ้น!

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Hakata Machiya - วาดภาพ Hakata Hariko
▲เสร็จเรียบร้อยแล้ว! ถ่ายรูปกับอาจารย์ที่ระลึกสักหน่อย ^^

<กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูรูปถัดไป>

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • 滝沢歌舞伎-ZERO-2020-The-Movie
 • * An original clear file (not for sale) of "Takizawa Kabuki ZERO 2020 The Movie" giveaway! Apply by 6th Dececmber 2020!
 • The Legend of Hei
 • * ลุ้นรับกระเป๋า "แมว" ต้นฉบับจากภาพยนตร์ "The Legend of Hei" ! Apply by 29th November 2020 (JST)!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • * Winners announced! asianbeat Reader Survey Prize Giveaway!