icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

Fukuoka Ramen Map คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”

คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”
แนะนำร้านราเมงบริเวณละแวก คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”

■ 『คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”』

KENZO
▲KENZO NEW!!
Maruwamae Ramen(丸和前ラーメン)
▲Maruwamae Ramen(丸和前ラーメン)
南京千両
▲南京千両"ร้าน Nankin SenRyou"
かじしか
▲かじしか"Kajishika"
ร้านยาไต なんしようと屋 (Nanshiyoutoya)
▲ร้านยาไต なんしようと屋 (Nanshiyoutoya)
ร้านยาไต ぴょんきち (Pyonkichi)
▲ร้านยาไต ぴょんきち (Pyonkichi)
coming soon
coming soon
coming soon

■ Fukuoka Ramen MAP

■ Related Articles

Hakata & Nakasu
Hakata&Daimyo

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • BATTEN GIRLS
 • *Win a card signed by BATTEN GIRLS!
 • Tsuda Minami, Nagae Rika, and Takahashi Karin
 • *Win a card signed by Nagae Rika, Tsuda Minami and Takahashi Karin !