icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

FACo2013 After Report

  del.icio.us
  FACo2013 After Report

   「FACo 2013 After Report」คือ การรายงานบรรยากาศโดยรวมของงาน FACo ทั้งหมด อาทิเช่น เบื้องหลังเวทีของเหล่าทูตเยาวชนไมตรี และก็ไดอารี่ทีเหล่าบรรณาธิการต่างประเทศและเหล่าทูตเยาวชนได้เขียนถึงในช่วงที่พักอยู่ฟุกุโอกะ รวมไปถึงบทความที่ Aki Furuie นางแบบของแบรนด์ MariettA ได้บอกกล่าวถึงงานนี้ด้วยเช่นกัน อย่าลีมติดตามชมนะคะ ^^
  Event Report
  Visitors' Diary
  MariettA's Diary
  World Fashion Snap FACo2013edition

  Related Articles

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • Special Exhibition Kaguya-sama: Love Is War
  • *Winner announced! A "Special Exhibition Kaguya-sama: Love Is War" Official Catalog" signed by Koga Aoi and Furukawa Makoto!