icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

โรงงานทอผ้า Moriyamakasuri (2/7)

โรงงานทอผ้า Moriyamakasuri ที่เป็นต้นแบบของผ้าทอ Kurumegasuri นั้นเปิดทำกันมาตั้งแต่ปลายสมัยเอโดะ พอก้าวเข้าไปข้างใน จะเห็นด้ายผ้าสีขาวที่ย้อมสีครามเรียงรายเต็มไปหมด
โรงงานทอผ้า Moriyamakasuri
โรงงานทอผ้า Moriyamakasuri
<กรุณาคลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปถัดไป>

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • yonawo
 • * Win a card signed by yonawo! Apply by Sun. 14 Feb. 2021 (JST)!
 • Double Rider smartphone stand
 • * Winner announced! A local specialty set discovered during the trip to Tagawa Area!