icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

That's why I love you FUKUOKA~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~#24 เมื่อมีชีวิตย่อมไม่มีชีวิต(1/10)

Previous  |  

#24 เมื่อมีชีวิตย่อมไม่มีชีวิต

15.jpg
©eeny meeny miny mo
Kitakyushu Museum of Natural History & Human History
อยู่ห่างจาก Space World แค่ข้ามถนน
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งใจบอกเล่าประวัติศาสตร์ของธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลก
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนปัจจุบัน
ไม่ต้องเล่าทั้งโลก โฟกัสเน้นๆ เฉพาะที่อยู่ในคิตะคิวชูก็พอ
นำเสนอผ่านตัวอย่างของสัตว์และพืชมากมาย
ทั้งหิน แร่ ซากฟอสซิลสิ่งมีชีวิต ซากพืชและสัตว์ ทั้งของจริงของจำลอง
รวมถึงสัตว์สตัฟฟ์
นับจำนวนรวมกันได้ราว 4,500 ชิ้น
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)