icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

บริเวณอื่น

Fukuoka Ramen MAP บริเวณอื่น
แนะนำข้อมูลเกียวกับฮากาตะราเมนหรือร้านราเมนที่มีอยู่ในฟุกุโอกะที่เข้าใจได้ง่ายๆ

■ รายชื่อร้านอื่นๆ

Dazaifu Hatchan Ramen
▲Dazaifu Hatchan Ramen NEW!!
Ichiran No Mori
▲Ichiran No Mori [Itoshima City]
coming soon
coming soon
coming soon
coming soon

■ Fukuoka Ramen MAP

■Related Articles

博多駅中洲エリア 天神大名エリア 北九州エリア 屋台編

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)