icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

That's why I love you FUKUOKA~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~#14 แผนที่มีความหมาย(1/5)

Previous  |  

#14 แผนที่มีความหมาย

UJ270510001.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaa©eeny meeny miny mo
ผมตัดสินใจอยู่หลายนาน ก่อนลงมือเขียนเรื่องนี้
ว่าควรจะเขียนอย่างผู้รู้ หรือผู้ไม่รู้
ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ที่เขียนก่อนหน้านี้และเรื่องที่จะเขียนหลังจากนี้
คงไม่ต้องเสียเวลาคิด เพราะผมจะเอาอะไรไปเล่าถ้าเราไม่รู้
แต่กับเรื่องนี้ ผมคิดอีกอย่าง
ถ้าผมเล่าราวผู้รู้ เรื่องราวมันก็คงจบลงอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย
แต่ถ้าเขียนแบบผู้ไม่รู้ เรื่องมันคงดูล่องลอย ลึกลับ และหลากหลาย
ผมเลยไม่หาข้อมูลอะไรเลย
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)