icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

asianbeat festa vol.3 คอสเพลย์&ตลาดนัดของคนที่ชอบประเภทเดียวกัน vol.1(1/16)

Previous  |  

asianbeat festa vol.3 คอสเพลย์&ตลาดนัดของคนที่ชอบประเภทเดียวกัน

เจ้าภาพได้นำรูปบรรยากาศในงาน「คอสเพลย์&ตลาดนัดที่ชอบประเภทเดียวกัน」ที่จัดขึ้นเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิการยน มาให้ดูกันจ๊ะ

ในวันงานถึงแม้จะมีอากาศหนาวเย็นมากก็จริง แต่ก็ยังมีผู้คนมาเข้าร่วมในงานมากกว่า 2000 คน
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • *ขอความร่วมมือผู้อ่าน asianbeat ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม (มีลุ้นรับของรางวัล)!- 1 พ.ย. 2020 (JST)