icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

[แนะนำแหล่งต่างๆ] พิพิธภัณฑ์อาหารและวัฒนธรรมฮาคาตะ ฮาคุฮาคุ(12/17)

2F:เรื่องราวการก่อตั้งบริษัทฟุคุยะ

พิพิธภัณฑ์อาหารและวัฒนธรรมฮาคาตะ ฮาคุฮาคุ
ฟุคุยะเริ่มก่อตั้งในนาคาสุตั้งแต่ปี 1948 (ปีโชวะที่ 24) หลังสงคราม คุณคาวาฮาระ โทชิโอะที่กำลังบริหารร้านขายอาหารนึกถึงเม็งไทโกะที่ตัวเองกินที่ปูซานสมัยที่ตัวเองยังเด็ก เลยพัฒนาเม็งไทโกะแบบฮาคาตะขึ้นมา คุณคาวาฮาระได้สอนวิธีการทำแก้คนในแวดวงธุรกิจเดียวกันด้วย จึงมีผู้ผลิตเม็งไทโกะหลายเจ้าเกิดขึ้นในฮาคาตะ ในโซนนี้มีการจำลองร้านแบบเดียวกับสมัยก่อตั้งขึ้นมาให้เห็น และแนะนำเรื่องราวความลับของการเกิดเม็งไทโกะ และการก่อตั้งบริษัทด้วย

พิพิธภัณฑ์อาหารและวัฒนธรรมฮาคาตะ ฮาคุฮาคุ
▲ขวดเก็บเม็งไทโกะในมุมนึงของร้านขายวัตถุดิบอาหาร ได้ยินมาว่าสมัยก่อนขายแบบชั่งกิโลค่ะ

พิพิธภัณฑ์อาหารและวัฒนธรรมฮาคาตะ ฮาคุฮาคุ
▲มีเอกสารและสิ่งของสำคัญต่างๆ จัดแสดงอยู่ เช่น ถ้วยไม้รูปสี่เหลี่ยมที่ระลึกเปิดร้านและนามบัตรของคุณคาวาฮาระในสมัยนั้น

<คลิกเพื่อดูรูปต่อไป>

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • 滝沢歌舞伎-ZERO-2020-The-Movie
 • * An original clear file (not for sale) of "Takizawa Kabuki ZERO 2020 The Movie" giveaway! Apply by 6th Dececmber 2020!
 • The Legend of Hei
 • * ลุ้นรับกระเป๋า "แมว" ต้นฉบับจากภาพยนตร์ "The Legend of Hei" ! Apply by 29th November 2020 (JST)!
 • Iwasaki Ryota,Seki Tomokazu
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ Iwasaki Ryota คุณ Seki Tomokazu สำหรับ 1 ท่าน!
 • Win a Prize
 • * Winners announced! asianbeat Reader Survey Prize Giveaway!