icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

That's why I always love you Fukuoka ~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~ by ทรงกลด บางยี่ขัน #04 Yame ยาเมะ บ้านโบราณ โรงงานสาเกเก่า และร้านชาอาวุโส(1/5)

Previous  |  
That's why I always love you Fukuoka

#04 Yame ยาเมะ บ้านโบราณ โรงงานสาเกเก่า และร้านชาอาวุโส

ยาเมะเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองฟุกุโอะกะแค่ 50 กิโลเมตร กลางเมืองยาเมะมีย่านที่เรียกว่า Fukushima เมื่อสร้างปราสาท Fukushima ขึ้นเมื่อปี 1587 ก็เกิดเมืองตามมา ย่านค้าขายที่นี่เฟื่องฟูมากจนเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคนี้ สินค้าขึ้นชื่อที่ผลิตเองในเมืองนี้ก็มี กระดาษ ขี้ผึ้ง โคมไฟ หิ้งพระ แล้วก็ชา บ้านเก่าที่นี่หลายหลังเป็นตึกแถวที่เรียกว่า มาชิยะ แต่ละห้องป้องกันไฟไหม้ลามหากันด้วยการทำกำแพงจากดินเดียว ดูเผินๆ เหมือนบ้านดินบ้านเรา เพียงแต่วัตถุประสงค์ของการใช้ดินมาสร้างนั้นต่างกัน บ้านตึกแถวริมถนนเหล่านี้สร้างในศตวรรษที่ 19 มีราวๆ 130 หลัง บางหลังยังคงเป็นโรงงานขนาดย่อมสำหรับผลิตสินค้าทำมือ บางหลังเป็นร้านขายของ และบางหลังก็กลายเป็นคาเฟ่ เป็นเมืองเล็กๆ ที่เดินเที่ยวได้ทั่วแบบสบายเท้า

Yame
Yame
Yame
Yame
Yame

การเดินทาง

การเดินทาง: จากฟุกุโอะกะ ขึ้นรถไฟ Nishitetsu ที่สถานี Fukuoka (Tenjin) ไปสถานี Kurume ใช้เวลาราว 30 นาที แล้วต่อรถบัส Nishitetsu ไปลงที่ป้าย Fukushima ใช้เวลา 40 นาที แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
หรือ ขึ้นรถไฟชินคังเซ็นจากสถานี Hakata ไปลงที่สถานี Kurume ใช้เวลา 17 นาที แล้วต่อรถบัส Nishitetsu ไปลงที่ป้าย Fukushima ใช้เวลา 40 นาที แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
หรือ ขึ้นรถไฟ JR แบบรถด่วนที่สถานี Hakata ไปลงที่สถานี Hainuzuka ใช้เวลา 45 นาที แล้วนั่งรถบัส Horikawa ไปลงที่ป้าย Fukushima ใช้เวลา 20 นาที แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • lyrical school
  • "แจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากปากกาของสมาชิก “lyrical school” สำหรับ 3 ท่าน! Winner announced!